Blik op Europa

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
europese verkiezingen
29-04-2024

Hier treft u een overzicht met de vele activiteiten die MKB-Nederland en VNO-NCW organiseren in aanloop naar de Europese verkiezingen. De bijgevoegde links zullen u doorverwijzen naar de juiste webpagina’s.

29-04-2024

Vorige week vergaderde het Europese Parlement voor de laatste keer vóór de verkiezingen plenair. In die vergadering is over een groot aantal belangrijke wetsvoorstellen besluiten genomen. Een overzicht van de meest belangrijke voor het bedrijfsleven treft u aan in deze Blik op Europa.

21-03-2024

In onze reeks externe bijdragen van politici over het programma van hun partij voor de Europese verkiezingen van 6 juni is deze week het woord aan Bas Eickhout, lid van het Europees Parlement en lijsttrekker van de PvdA en GroenLinks 

23-02-2024

Terwijl de Europese verkiezingen met rasse schreden naderen, wordt er in Brussel koortsachtig gewerkt aan de laatste wetgeving van het huidige mandaat. In deze editie nemen we u mee door recente ontwikkelingen: van goedgekeurde wetgeving die de eindstreep heeft gehaald tot dossiers die nog op hun beurt wachten.

23-02-2024

In onze reeks externe bijdragen van politici over het programma van hun partij voor de Europese verkiezingen is deze week het woord aan Anja Haga, lid van het Europees Parlement voor de ChristenUnie/EPP en lijsttrekker van de ChristenUnie voor de Europese verkiezingen

23-02-2024

Een akkoord over Europese due diligence wetgeving (CSDDD) is voorlopig helaas nog niet bereikt. Vanaf het begin van dit traject hebben wij ons uitgesproken voor Europese due diligence regels omdat een zó door en door internationale materie als ketentransparantie alleen op Europees niveau zinvol geregeld kan worden. De tijd begint echter te dringen. Als men niet begin maart voor dit voorstel stemt, lukt het waarschijnlijk niet meer om dit dossier nog voor de verkiezingen af te ronden. Dit is niet wat het Nederlandse bedrijfsleven wil.

23-02-2024

Er is een akkoord bereikt over de herziening van de EU-begrotingsregels. Deze nieuwe overeenkomst vormt een essentiële stap in het aanpassen van de huidige begrotingsregels aan de nieuwe realiteit waarmee de EU wordt geconfronteerd, zoals een hoge schuldenlast en economische onzekerheid, die mede zijn ontstaan door de corona- en energiecrisis.

23-02-2024

Eurocommissaris Wopke Hoekstra heeft op 6 februari een aanbeveling gepubliceerd om de uitstoot van broeikasgassen in 2040 met 90 procent te verminderen ten opzichte van 1990. Het voorgestelde klimaatdoel voor 2040 is een aanscherping van het huidige Europese klimaatbeleid.

23-02-2024

Dit nieuwe akkoord zal overschrijvingen binnen 10 seconden, zonder extra kosten, mogelijk maken binnen de EU.

29-01-2024

De EU en China voeren jaarlijks overleg met elkaar over maatregelen die leiden tot betere arbeidsomstandigheden. Afgelopen 11 en 12 december vond alweer de 13e dialoog plaats in Beijing. Deze dialoog over veiligheid op het werk is een voorbeeld van hoe in de complexe relatie tussen de EU en China ook verdere samenwerking vorm kan krijgen. Het veiligheidsbewustzijn is inmiddels groot, de Chinese bedrijven nemen de Europese methodiek van veilig werken over.

29-01-2024

Dit is de eerste Blik op Europa in het net begonnen Europese verkiezingsjaar. In Brussel wordt koortsachtig gewerkt om de laatste wetgeving af te ronden voordat het Europese Parlement zich over twee maanden helemaal op de campagne gaat richten. Er liggen nog heel belangrijke voorstellen op tafel, waaronder de Europese wetgeving voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

29-01-2024

Deze maand wordt in het Europees Parlement gestemd over het ontwerp rapport op het ‘Green Claims’ voorstel. Dit voorstel moet greenwashing door bedrijven tegen gaan. Het is goed dat er meer onderbouwing komt van claims en dat deze ook gecontroleerd kunnen worden maar er wordt momenteel onvoldoende rekening gehouden met dat de last voor bedrijven om een claim te onderbouwen te hoog wordt.

29-01-2024

Han ten Broeke, voorzitter van de programmacommissie voor het VVD verkiezingsprogramma

29-01-2024

De Europese Raad en het Europees Parlement hebben een akkoord bereikt over de herziening van de richtlijn inzake industriële emissies (IED) en de verordening tot oprichting van een portaal voor industriële emissies (IEP). De herziening streeft ernaar de energie-efficiëntie, de circulaire economie en de decarbonisatie te bevorderen. Er ligt nu een ambitieus kader om schadelijke emissies terug te brengen dat aandacht besteed aan mogelijke crossmedia-effecten.

29-01-2024

Tom Berendsen, lid van het Europees Parlement voor CDA/EPP en lijsttrekker van het CDA voor de Europese verkiezingen

29-01-2024

Michiel Hoogeveen, lid van het Europees Parlement voor JA21/ECR: De digitale euro een oplossing is op zoek naar een probleem. Alle zogenaamde voordelen hebben wij namelijk al met chartaal of giraal geld. In het huidige betalingslandschap is er simpelweg geen business case voor een digitale euro. Het zal verwarring veroorzaken bij mensen en op de financiële markten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er centrale banken zijn die de introductie ervan herzien of uitstellen.

29-01-2024

Paul Tang, lid van het Europees Parlement voor PvdA/S&D: De digitale euro is essentieel voor de monetaire soevereiniteit van Europa en daarmee voor de stabiliteit van het financiële systeem. Het biedt bovendien kansen: momenteel domineren buitenlandse, vooral Amerikaanse betaalbedrijven het Europese betaalverkeer. De PvdA pleit voor een digitale euro die voor betalen én sparen kan dienen, dat laatste zorgt voor meer concurrentie tussen banken en betere doorrekening van rentetarieven aan klanten. Daarnaast spelen ook andere overwegingen als privacy een rol.

20-12-2023

Voor u ligt een extra dikke Kerst-editie van de Blik op Europa. Dat is op zich niet verwonderlijk. De huidige Europese Commissie is bezig een massieve beleidsagenda af te ronden, zoals Sigrid Johannisse, hoofd van de Economische en Klimaatafdeling van de Permanente Vertegenwoordiging bij de EU, in haar bijdrage voor deze Blik ook aangeeft. Op vier brede beleidsterreinen – vergroening, digitalisering, strategische autonomie en sociaal beleid – heeft de Commissie een reeks initiatieven genomen om de EU voor te bereiden op de toekomst en tegelijkertijd Europese waarden te verankeren.