Projecten

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
check je stageplek

De mbo-studenten van nu zijn de vakmensen van morgen, essentieel voor bedrijfsleven en samenleving. Belangrijk is dat zij kunnen rekenen op een fijne eerste kennismaking met de arbeidsmarkt. Daarom doen VNO-NCW en MKB-Nederland, net als.het ministerie van OCW, de MBO Raad en SBB, mee aan het Stagepact om stages voor mbo-studenten nóg beter te maken.

gras met dauwdruppels

Ondernemend Nederland staat voor een serieuze uitdaging nu het verbod op productie, toepassing en lozing van PFAS dichterbij komt. MKB-Nederland en VNO-NCW voeren ter ondersteuning van branches en haar leden het actieprogramma PFAS uit, samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

rivierlandschap

Nederland stond aan de wieg van de Kaderrichtlijn Water (KRW 2000). Alle lidstaten moeten nu zorgen voor chemisch schoon en ecologisch gezond water. MKB-Nederland en VNO-NCW voeren ter ondersteuning van branches en haar leden het actieprogramma chemische stoffen KRW uit, samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

netcongestie

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn een door het ministerie van EZK gesubsidieerd ondersteuningsprogramma gestart om netcongestie terug te dringen én dat ondernemers hierbij betrekt en ondersteunt.

samen digitaal veilig

Om de cyberweerbaarheid van ondernemers te verhogen hebben we samen met IVBB het platform Samen Digitaal Veilig in het leven geroepen. Het platform richt zich op de ondernemer, de werknemer en de IT-leverancier.

MKB-Nederland en VNO-NCW zetten zich met het programma MKB Toegankelijk in om de toegankelijkheid van mkb-bedrijven te verbeteren voor mensen met een beperking.

deb

Er is winst te behalen voor ondernemers die aan de slag gaan met energiebesparing. DEB.nl wil de ondernemer op een heel praktische manier hierbij ondersteunen.

Veel ondernemers hebben moeite om financieel de regie te houden. Op zoek naar hulp moeten ze zich maar net een weg weten te banen door het woud van regelingen en instanties. De campagne Geldzorgen de baas helpt.

loondoorbetaling bij ziekte, daar word je beter van

'Loondoorbetaling bij ziekte, daar word je beter van'. Een voorlichtingscampagne voor werkgevers over de gevolgen van langdurig ziekteverzuim.

projecten ivbb-toolkit omgevingswet

Voor branche- en ondernemersorganisaties die hun leden willen informeren over de Omgevingswet is een communicatietoolkit beschikbaar.

Het programma is gericht op het verbeteren van het inkoopproces en de dialoog en samenwerking tussen overheden en ondernemers.

groep kinderen vanuit vogelperspectief

Het project kinderrechten wil bedrijven bewust te maken van mogelijke vormen van kinderarbeid in de keten en hen aanzetten tot actie.

mijn digitale zaak

Ondernemers die gebruik maken van digitale mogelijkheden groeien sneller, zijn winstgevender en werken efficiënter dan ondernemers die dat niet doen. Daarom ondersteunt Mijn Digitale Zaak ondernemers die digitaler willen gaan werken.

mkbdoet

MKBdoet, het innovatieprogramma robotica, biedt bedrijven de kans om praktisch te vernieuwen onder begeleiding van RoboHouse en TNO.

Met de Rabo Duurzame Innovatieprijs willen Rabobank en MKB-Nederland pioniers op dit vlak een podium bieden en helpen van hun innovatie een succes te maken.

Voor een goed inzicht in de financiële situatie bij verschillende scenario's is de Toekomstcheck ontwikkeld.

Eerder stoppen met werken (RVU-MDIEU)

Op 1 januari 2021 is de RVU-vrijstelling in werking getreden waarmee werkgevers en werknemers afspraken kunnen maken over eerder stoppen met werken.

RI&E goed geregeld

MKB-Nederland heeft een stappenplan ontwikkeld voor branches die hun eigen RI&E-dienstverlening voor gezond en veilig werken aan ondernemers willen starten of verbeteren.

MKB Ondernemerspanel

Via het MKB Ondernemerspanel kun je je stem laten horen over nieuwe wet- en regelgeving en actuele ondernemerschapsthema's.