Projecten

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
Oranje Handelsmissiefonds

Om de inhuldiging van Koning Willem-Alexander op 30 april 2013 te markeren, introduceerden MKB-Nederland, ING en KLM het ‘Oranje Handelsmissiefonds’. In samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken biedt het fonds jaarlijks aan 10 middelgrote Nederlandse bedrijven de mogelijkheid om buitenlandse markten te exploreren.

coronacalculator

Krijg inzicht in relevante steunregelingen van overheden en financiële instellingen

Bekijk welke protocollen op jouw situatie van toepassing zijn en hoe ze in de praktijk worden toegepast.

MKB Ondernemerspanel

Via het MKB Ondernemerspanel kun je je stem laten horen over nieuwe wet- en regelgeving en actuele ondernemerschapsthema's.

Onder het mom “loondoorbetaling bij ziekte, daar wil je niet ziek van zijn” voert MKB-Nederland sinds eind 2019 campagne om ondernemers voor te lichten over de nieuwe ontwikkelingen rondom loondoorbetaling bij ziekte. De website staat inmiddels live en als lid van MKB-Nederland en VNO-NCW kunt u kosteloos aan deze campagne deelnemen.

MKB Toegankelijk

Mensen met een beperking hebben niet altijd goede toegang tot winkels en horecagelegenheden. MKB-Nederland en VNO-NCW zetten zich met het programma MKB Toegankelijk in om de toegankelijkheid van mkb-bedrijven te verbeteren. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten; voor ondernemers liggen hier ook veel kansen.

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen

Op een veilig bedrijventerrein werken ondernemers, gemeenten, politie en brandweer optimaal samen aan een veilige werkomgeving! MKB-Nederland stimuleert dit met het Keurmerk Veilig Ondernemen op Bedrijventerreinen (KVO-B).

De Nederlandse werkgevers staan te springen om mensen die aan de slag kunnen. Dat biedt kansen voor aanzienlijke groepen werkzoekenden. In Perspectief op Werk wordt gezocht naar mogelijkheden om meer vacatures te vervullen en de arbeidsparticipatie te vergroten.

MKB-Nederland, TNT, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Language Institute Regina Coeli ('de Nonnen van Vught') dagen ondernemers uit met de MKB Export Award om internationaal hun bedrijf op de kaart te zetten. Met deze wedstrijd willen zij mkb-ondernemers helpen om hun bedrijf symbolisch op de wereldkaart te zetten en hun internationale ambities waar te maken.

In 2026 100.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat is de Banenafspraak. MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO-Nederland informeren en inspireren hun leden rond dit onderwerp via het project ‘Op naar de 100.000 Banen’.

Een gezonde levensstijl zorgt voor meer energie op de werkvloer. Het loont dus enorm voor zowel werkenden als werkgevers om bewust om te gaan met vitaliteit en gezondheid. Een vitale leefstijl is primair een zaak van werkenden, maar ook werkgevers kunnen er een belangrijke bijdrage aan leveren door vitaliteit te stimuleren en faciliteren. Samen met het ministerie van VWS zijn MKB-Nederland en VNO-NCW daarom het project Vitaal Bedrijf gestart.

Het Milieubeheerprogramma

MKB-Nederland en IVBB hebben samen het Milieubeheerprogramma ontwikkeld, een online hulpmiddel waarmee branches ondernemers kunnen helpen bij het nemen van verplichte energiemaatregelen.

 Watt je moet weten - Informatieplicht Energiebesparing

Dit jaar gaat de Informatieplicht Energiebesparing in. De WATTjemoetweten.nl campagne van MKB-Nederland en VNO-NCW informeert ondernemers hierover en ondersteunt ze.

Nederland is ondernemender dan ooit en behoort op veel gebieden tot de absolute wereldtop. Dat is echter geen reden om achterover te leunen. Nederland kan en moet de ambitie hebben om het meest welvarende land ter wereld te worden. Start-ups zijn onmisbaar in het realiseren van deze ambitie.

Betaalme.nu - tijdig betalen aan het mkb

Betaalme.nu streeft ernaar dat een betalingstermijn aan mkb-ondernemers van maximaal 30 dagen de norm wordt in het bedrijfsleven.

postbussen

MKB-Nederland onderzoekt sinds 2009 het betaalgedrag van lokale overheden.