Het nieuws

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
Geld-financiering mkb
19-04-2024

‘Geef de financiële sector ruimte om bedrijven te bedienen’.

Europese top 17 en 18 april 2024
17-04-2024

VNO-NCW en MKB-Nederland verwelkomen het rapport van voormalig Italiaans premier Enrico Letta over de toekomst van de Europese interne markt. Letta pleit onder meer voor verdere integratie van kapitaal-, telecom- en energiemarkten en voor het verminderen van bureaucratie en regeldruk.

17-04-2024

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben een update gemaakt van de in 2021 gepresenteerde nieuwe koers.

15-04-2024

Het is goed dat het kabinet in de Voorjaarsnota 2024 de begrotingsteugels aanhaalt en extra geld wil uittrekken voor onder meer een gelijker speelveld voor de industrie (CEI).

05-04-2024

Staatssecretaris Van Rij geeft in een brief aan de Tweede Kamer aan dat de door de Tweede Kamer in het najaar gekozen maatregelen onverstandig zijn

28-03-2024

De Onderwijsraad komt met een aantal goede adviezen om leren in de beroepspraktijk verder te verbeteren.

27-03-2024

MKB-Nederland en VNO-NCW willen graag met de bonden en de overheid aan tafel over gezond werken tot aan de pensioenleeftijd.

20-03-2024

Op 21 maart a.s. staat een commissiedebat gepland over de mededeling van de Europese Commissie tot vaststelling van een Europees klimaatdoel voor 2040. MKB-Nederland en VNO-NCW zijn van mening dat een dergelijk doel voor 2040 behulpzaam kan zijn richting klimaatneutraliteit in 2050, maar roepen op om nu éérst en vooral te focussen op het oplossen van de praktische problemen in de uitvoering van de energietransitie. Ook pleiten ze voor een ‘Europese Industrie Deal’ die de ‘Green Deal’ondersteunt.

18-03-2024

‘Laat 2024 en 2025 geen verloren jaren worden voor de woningbouw.’

11-03-2024

Innovatieve mkb-bedrijven zijn zeer bezorgd over het mogelijk niet doorgaan van de vierde ronde van het Nationaal Groeifonds, schrijven Jacco Vonhof (voorzitter MKB-Nederland) en Mark Helder (voorzitter Koninklijke Metaalunie), namens de mkb-maakindustrie aan de Tweede Kamer.

11-03-2024

Zet een streep door de voorgenomen extra verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 juli aanstaande.

11-03-2024

Het Versnellingshuis Nederland Circulair! blijft ook de komende jaren ondernemers helpen bouwen aan circulaire producten en ketens.

07-03-2024

Een meer circulaire economie (CE) biedt de kans om minder afhankelijk te worden van andere werelddelen.

06-03-2024

De Tweede Kamer heeft een reeks moties aangenomen waarmee zij de regeldruk voor ondernemers wil indammen en voorkomen.

04-03-2024

De personeelstekorten in de zorg vragen om creatieve oplossingen.

29-02-2024

Er moet nodig iets gebeuren aan de manier waarop we omgaan met arbeidsongeschiktheid, want het huidige stelsel loopt vast.

29-02-2024

Een brede maatschappelijke coalitie presenteert vandaag de Uitvoeringsagenda Wonen om het enorme woningtekort in ons land in te lopen

20-02-2024

Het is zeer goed nieuws dat het aantal werknemers zonder pensioenregeling flink afneemt.