Publicaties

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
Krachten gebundeld
Rapport
18-04-2024
Krachten gebundeld
De aanpak van witwassen schiet te kort. VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat het anders kan en anders moet. Zij hebben daarvoor een actieplan opgesteld, dat ze graag samen met de overheid en andere betrokken partijen willen uitvoeren.
naar een sterker NL
Brochure
17-04-2024
Naar een sterker NL
Een agenda voor hernieuwd vertrouwen in de toekomst en een weerbaar Nederland
Brochure
14-03-2024
Dit is ondernemen in het MKB: over de betekenis, waarde en fases van het ondernemerschap
Een handzaam en informatief boekje over ondernemen in het midden- en kleinbedrijf, speciaal voor het Kamerlid gemaakt. Met als doel inzicht te geven wat het mkb is, doet en betekent, voor onze economie én samenleving.
ADM-beleid
Sjabloon
22-02-2024
Alcohol-, drugs- en medicijnbeleid voor het mkb
Alcohol, drugs en bepaalde medicijnen gaan niet samen met veilig en gezond werken. Maar hoe ga je hier binnen je bedrijf mee om? Maak duidelijke afspraken en leg die vast in een ADM-beleid. Gebruik daarvoor dit sjabloon.
Rapport
20-02-2024
Nationale Peiling Ondernemingsklimaat 2024
Resultaten van de tweede jaarlijkse peiling
Brochure
12-01-2024
Balans in maatschappelijk verlof
Dit advies over maatschappelijk verlof vloeit voort uit het middellangetermijnadvies van de SER getiteld Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving uit 2021. Daarin doet de SER diverse voorstellen voor het realiseren van brede welvaart voor alle Nederlanders.
Brochure
05-12-2023
Eén front tegen criminaliteit
Hoe snijden we criminelen preventief de pas af? Voorkomen is altijd beter dan genezen. Het helpt daarbij als het bedrijfsleven één front tegen criminaliteit vormt. En daarbij optimaal samenwerkt met de overheid om criminaliteit te bestrijden; ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Door de krachten te bundelen, ontstaat meer slagkracht. Lees de Visienota Criminaliteit.
Joint Forces
Rapport
23-10-2023
Towards a more effective and efficient fulfillment of the gatekeeper role in the Netherlands
Exploration of the opportunities and possibilities to improve the efficiency and effectiveness of the anti-money laundering chain and compliance with the Sanctions Act through co-operation between gatekeepers.
Krachten gebundeld
Rapport
23-10-2023
Naar een effectievere en efficiëntere invulling van de poortwachtersrol in Nederland
Verkenning naar de kansen en mogelijkheden om door samenwerking tussen poortwachters de efficiëntie en effectiviteit van de anti-witwasketen en de naleving van de Sanctiewet te verbeteren.
Handreiking
02-09-2023
4 tips voor ondernemers voor lastige gesprekken op de werkvloer
Er is veel aan de hand in de wereld. Dit kan, begrijpelijk, hevige emoties en discussies oproepen, zeker ook op de werkvloer. Hoe ga je daar als werkgever mee om? 4 tips