Blik op Europa

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
21-03-2024

De Europese verkiezingen naderen in galop, en dat heeft zijn weerslag op de Brusselse agenda, en niet minder op deze Blik op Europa.

21-03-2024

Afgelopen week hebben de Raad en de IMCO en INTA commissies van het Parlement ingestemd met het verbod op producten gemaakt met dwangarbeid. Hiermee kunnen producten- waarbij tijdens de productie sprake is geweest van dwangarbeid- geweerd worden van de Interne Markt.

21-03-2024

Er is een akkoord bereikt over een European Health Data Space (EHDS). De EHDS zal de uitwisseling van data in de gezondheidszorgsector verbeteren.

21-03-2024

Water krijgt een steeds hogere prioriteit op de internationale beleidsagenda. In Brussel gaan geluiden op om een Europese Water strategie te ontwikkelen. In samenwerking met een aantal gelijkgestemde zusterverenigingen hebben wij daarom een rondetafelconferentie over de ‘Europese watereconomie’ georganiseerd.

21-03-2024

In de aanloop naar de Europese agenda voor 2024-2029 hebben wij met DI (Deense werkgevers) het initiatief genomen om een ronde tafel te beleggen over één van de belangrijkste prioriteiten voor de energietransitie: het uitbouwen van betaalbare en duurzame energie-infrastructuur.

21-03-2024

Op 21 februari kwam de voorzet op aankomende wetgeving betreft digitale infrastructuur. Het pakket bestaat uit een tweetal initiatieven: een white paper betreft de digitale-infrastructuurbehoeften van Europa, en een communicatie betreffende de beveiliging en weerbaarheid van onderzeese kabelinfrastructuren.

21-03-2024

Op 15 maart heeft de Europese Commissie een reactie gepubliceerd op de recente boerenprotesten die door heel Europa op verschillende schalen zijn georganiseerd en waarvoor zij correctieve maatregelen voorstellen.

21-03-2024

Met de richtlijn inzake bodemmonitoring en -veerkracht, of de Soil Monitoring Directive, introduceert de EU nieuwe wetgeving om bodemgezondheid te verbeteren. Het doel: alle bodems moeten in 2050 gezond zijn. In de kern ondersteunen MKB-Nederland en VNO-NCW het doel van dit wetsvoorstel. Wij maken ons echter zorgen over de uitwerking van deze maatregelen

21-03-2024

In onze reeks externe bijdragen van politici over het programma van hun partij voor de Europese verkiezingen van 6 juni is deze week het woord aan Michiel Hoogeveen, lid van het Europees Parlement en lijsttrekker van JA21.

21-03-2024

In onze reeks externe bijdragen van politici over het programma van hun partij voor de Europese verkiezingen van 6 juni is deze week het woord aan Bert-Jan Ruissen, lid van het Europees Parlement en lijsttrekker van de SGP. 

21-03-2024

In onze reeks externe bijdragen van politici over het programma van hun partij voor de Europese verkiezingen van 6 juni is deze week het woord aan Gerben-Jan Gerbrandy lid van het Europees Parlement en lijsttrekker van D66. 

21-03-2024

In onze reeks externe bijdragen van politici over het programma van hun partij voor de Europese verkiezingen van 6 juni is deze week het woord aan Bas Eickhout, lid van het Europees Parlement en lijsttrekker van de PvdA en GroenLinks 

23-02-2024

Terwijl de Europese verkiezingen met rasse schreden naderen, wordt er in Brussel koortsachtig gewerkt aan de laatste wetgeving van het huidige mandaat. In deze editie nemen we u mee door recente ontwikkelingen: van goedgekeurde wetgeving die de eindstreep heeft gehaald tot dossiers die nog op hun beurt wachten.

23-02-2024

Dit nieuwe akkoord zal overschrijvingen binnen 10 seconden, zonder extra kosten, mogelijk maken binnen de EU.

23-02-2024

In onze reeks externe bijdragen van politici over het programma van hun partij voor de Europese verkiezingen is deze week het woord aan Anja Haga, lid van het Europees Parlement voor de ChristenUnie/EPP en lijsttrekker van de ChristenUnie voor de Europese verkiezingen

23-02-2024

Een akkoord over Europese due diligence wetgeving (CSDDD) is voorlopig helaas nog niet bereikt. Vanaf het begin van dit traject hebben wij ons uitgesproken voor Europese due diligence regels omdat een zó door en door internationale materie als ketentransparantie alleen op Europees niveau zinvol geregeld kan worden. De tijd begint echter te dringen. Als men niet begin maart voor dit voorstel stemt, lukt het waarschijnlijk niet meer om dit dossier nog voor de verkiezingen af te ronden. Dit is niet wat het Nederlandse bedrijfsleven wil.

23-02-2024

Er is een akkoord bereikt over de herziening van de EU-begrotingsregels. Deze nieuwe overeenkomst vormt een essentiële stap in het aanpassen van de huidige begrotingsregels aan de nieuwe realiteit waarmee de EU wordt geconfronteerd, zoals een hoge schuldenlast en economische onzekerheid, die mede zijn ontstaan door de corona- en energiecrisis.

23-02-2024

Eurocommissaris Wopke Hoekstra heeft op 6 februari een aanbeveling gepubliceerd om de uitstoot van broeikasgassen in 2040 met 90 procent te verminderen ten opzichte van 1990. Het voorgestelde klimaatdoel voor 2040 is een aanscherping van het huidige Europese klimaatbeleid.