Ons bestuur

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Ondernemers bepalen de koers van MKB-Nederland.

Zij leveren via hun brancheorganisatie, regionale of lokale vereniging de ervaringen en kennis op basis waarvan wij onze lobbydoelen formuleren. Via een uitgebreid netwerk van commissies, platforms en werkgroepen wordt het beleid van MKB-Nederland bepaald.

De definitieve lobbykoers en het vaststellen van de begroting en contributies vindt plaats in de Algemene Ledenvergadering, het Algemeen Bestuur, het Dagelijks bestuur en het Hoofdbestuur. De leden zijn vertegenwoordigers van de aangesloten brancheorganisaties en van de (groot)stedelijke gebieden

Hoofdbestuur

Het hoofdbestuur bestuurt de Vereniging MKB-Nederland, komt in principe maandelijks bijeen en wordt voorgezeten door de voorzitter van MKB-Nederland. De leden van het Hoofdbestuur zijn afkomstig uit de aangesloten brancheorganisaties en (groot)stedelijke gebieden en worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering.

De bestuursleden >

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de vicevoorzitter(s) en de penningmeester en bereidt de agenda van het hoofdbestuur voor en bewaakt de uitvoering van de besluiten.

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers van de aangesloten brancheorganisaties en adviseert het hoofdbestuur over de grote lijnen van het mkb-beleid.

Algemene Ledenvergadering (ALV)

De ALV komt twee keer per jaar bijeen en is het hoogste orgaan van onze organisatie waarin alle lidorganisaties zijn vertegenwoordigd.