Flexarbeid

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Voortschrijdende digitalisering, toenemende concurrentie, branchevervaging en een veranderende vraag van de consument. Zomaar enkele kenmerken van de huidige samenleving, die onmiskenbaar ook hun impact op de arbeidsmarkt hebben. Wendbaarheid en aanpassingsvermogen zijn van cruciaal belang voor ondernemingen om hun continuïteit te waarborgen. Hetzelfde geldt voor de manier waarop de arbeidsmarkt zich aanpast of dient aan te passen, mede gelet op meer wisseling in werkaanbod. Daar hoort de inzet van tijdelijke krachten bij, werknemers met wisselende uren, en de inzet van zzp’ers.

Zelfstandigen zonder personeel

De snelle groei van het aantal zelfstandige professionals (zzp'ers) kan symbool staan voor de transitie die op de arbeidsmarkt gaande is. De meer ondernemende cultuur die deze ontwikkeling met zich meebrengt, moeten we koesteren. Ook 'gewone' flexibele arbeidscontracten zijn onmisbaar voor bedrijven. Hun aanpassingsvermogen groeit dankzij de mogelijkheid om flexibele contracten aan te bieden. Het voorkomt dat mensen in tijden van economische onzekerheid langdurig aan de kant komen te staan.

 

Werkende centraal

Pogingen om de arbeidsmarkt minder flexibel te maken, zijn een verkeerde benadering. Beter is het om na te denken over een stelsel waarin niet de werknemer, maar de werkende centraal staat. Dat impliceert een stelsel waarin regelingen voor werkenden optioneel beschikbaar zijn om risico's van arbeidsongeschiktheid, pensioen en ziektekosten af te dekken.

 

Wet arbeidsmarkt in balans en coronacrisis

 

WW-premie: 30-procentstoets bij overwerk wordt aangepast

Als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) betalen werkgevers sinds 1 januari 2020 een lage WW-premie voor werknemers met vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. In de wet staat ook dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30 procent hebben overgewerkt. Deze bepaling kan nu tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is (bijvoorbeeld de zorg). Het kabinet gaat de 30-procentstoets aanpassen om deze onbedoelde effecten weg te nemen. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zal deze aanpassing, die voor kalenderjaar 2020 zal gelden, zo spoedig mogelijk uitwerken.

 

Coulanceperiode verlengd tot 1 juli

Om te voldoen aan de voorwaarden voor een lage WW-premie hebben werkgevers tot 1 april 2020 de tijd kregen om een vaste arbeidsovereenkomst op schrift te stellen. Omdat het nu niet voor alle werkgevers praktisch mogelijk zal zijn om aan die voorwaarde te voldoen, wordt de coulanceperiode verlengd tot 1 juli. Daarmee zal het coulanceregime voor werknemers die uiterlijk 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst waren, gelden tot en met 30 juni 2020.

 
Lees meer