Europese verkiezingen

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact

Op 6 juni 2024 zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. Bij deze Europese verkiezingen staat veel op het spel. De Europese Unie heeft immers veel bereikt, zeker ook voor ondernemers. De EU is voor hen niet alleen economisch van belang, maar ook vanwege de vrijheid en veiligheid. Maar er is ook nog veel te doen. Grote veranderingen in de wereld en in de EU zelf stellen de unie voor grote uitdagingen en vragen om nieuw of verbeterd beleid.

Concurrentiekracht en open strategische autonomie 

De wereld is instabiel en is Europa toenemend ongunstig gezind. Europa heeft een groot potentieel, maar de EU is niet klaar voor verscherpte internationale concurrentie of een grootschalig politiek conflict. Het is belangrijk dat dit verandert. Dat vraagt om actief strategisch industriebeleid van de EU, bijvoorbeeld ten behoeve van de klimaattransitie. Daarbij is het belangrijk dat ook de defensie-industrie versterkt wordt. 
Open strategische autonomie moet het ijkpunt zijn van het op de buitenwereld gerichte economisch beleid van de EU. Dat houdt in dat Europa minder afhankelijk wordt van andere landen, bijvoorbeeld waar het gaat om kritieke grondstoffen voor bijvoorbeeld de energietransitie. 

 

Betere Europese wetgeving

De kwaliteit van de Europese wetgeving kan op een aantal punten beter. Bijvoorbeeld door een forse vermindering van regeldruk, meer nadruk op hoofdzaken in plaats van op details en het steunen van de introductie van nieuwe technologie. 
Concurrentiekracht van de EU als geheel vergt ook dat de verschillen binnen de EU afnemen, bijvoorbeeld in de nationale uitwerking van regels die uit Brussel komen. Ook is een Europees arbeidsmarktbeleid nodig dat gericht is op versterking van vaardigheden. Dat kan bijvoorbeeld door het erkennen van diploma’s en andere kwalificaties uit andere lidstaten. 

 

Europees mkb-beleid

Om de economische basis te leveren voor een sterk Europa is een concurrerend midden- en kleinbedrijf (mkb) nodig. Dat vraagt om een brede Europese mkb-agenda gericht op onder meer ondersteuning bij digitalisering en verduurzaming van het mkb. Belangrijke voorwaarden hiervoor zijn stimuleren van innovatie en beschikbaarheid van financiering (overheid en privaat). Daarnaast is het belangrijk dat er aandacht is voor de stapeling van regeldruk.

Specifiek voor de retailsector is door de Europese Commissie een plan ontwikkeld om de sector te helpen te veranderen. Het is belangrijk dat dit plan - een zogenoemd transitiepad - de komende maanden wordt uitgewerkt. Daarnaast is het van belang dat administratieve lasten worden beperkt en betalingsverkeer efficiënt is.

 

Weg vrijmaken voor voltooien Interne Markt

Hoewel het principe van vrij verkeer van mensen, goederen en diensten in de Europese Unie staat als een huis, is de Interne Markt nog niet af. De voltooiing stokt al jaren. Nog bestaande marktbelemmeringen, vooral in de dienstensector, moeten worden weggenomen en nieuwe barrières moeten voorkomen worden. 

 

Campagne Europese verkiezingen

In aanloop naar de Europese Verkiezingen 2024 zijn MKB-Nederland en VNO-NCW een campagne gestart om aandacht te vragen voor het belang van de Europese Unie voor Nederland. Op deze pagina is een overzicht van alle uitingen en activiteiten te vinden. Een aantal zetten we hieronder ook nog even op een rij.

 

Hier is de EU-agenda 2024 – 2029 'Een sterk bedrijfsleven, voor een sterke EU' te downloaden.

 

De podcastsserie met Europese lijsstrekkers van de Nederlandse politieke partijen is hier te vinden.

 

De artikelen uit de EU-special van opinieblad Forum zijn hier te vinden.

 

En zie hier een overzicht van alle debatten en activiteiten in het land rond de Europese Verkiezingen.

 
Ook is er een online campagne met jonge ondernemers over het belang van de EU en Europese Verkiezingen. Die filmpjes vind je hier

 

Het hele campagneoverzicht vind je hier.

 

 

 
Lees meer