Instant payments zonder extra kosten worden norm binnen de EU

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
23-02-2024

In februari heeft het Europees parlement in een plenaire sessie definitief ingestemd met een eerder overeengekomen akkoord met betrekking tot instant payments binnen de EU. Het voorstel van de Commissie werd in de tweede helft van 2022 gepubliceerd en eind vorig jaar werd overeenstemming bereikt in de triloog. Het doel van de verordening: het toegankelijk en betaalbaarder maken van instant payments voor alle ondernemers en EU-burgers. Ten alle tijden dient het mogelijk te zijn dat geld binnen 10 seconden op een tegenrekening verschijnt, zonder dat de gebruiker extra kosten heeft ten opzichte van reguliere overschrijvingen. Tegelijkertijd dienen er ook maatregelen genomen te worden om criminaliteit tegen te gaan. Dit omvat onder andere het waarborgen van overeenstemming tussen de ingevoerde IBAN, het rekeningnummer en de naam van de begunstigde. Ook het dagelijkse screenen van EU-sanctielijsten in klantendatabases zal hier onderdeel van zijn.  
 
Binnen Nederland zijn instant payments in vrijwel alle gevallen al de norm. Waar deze nieuwe verordening wel uitkomst kan bieden zijn bij grensoverschrijdende betalingen door Nederlandse ondernemers en burgers. Bovendien wordt het speelveld gelijk in heel Europa, wat op termijn voordelen zal opleveren voor alle ondernemingen binnen de EU. Na goedkeuring door de lidstaten in de Raad van de EU (naar verwachting nog voor het zomerreces) zal de Verordening gepubliceerd worden en treedt dan twee jaar later in werking.  

Lees meer over

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.