Het Europees Parlement roept op tot een verdubbeling van het aantal gefietste kilometers in Europa tussen nu en 2030

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
23-02-2023

Het Europees Parlement heeft afgelopen week (16 februari) in Straatsburg met een grote meerderheid een Resolutie aangenomen om een 'EU Cycling Strategy' te ontwikkelen. Met deze resolutie roept het Europees Parlement de Europese Commissie op het aantal gefietste kilometers in Europa te verdubbelen tussen nu en 2030. De oproep benadrukt de erkenning van de fiets als een volwaardig vervoersmiddel en als een belangrijke troef om langetermijndoelstellingen op gebied van klimaat en schone productie te behalen.

 

Wat is een resolutie?
Een resolutie is geen onderdeel van het wetgevend proces maar een politieke wens van het Europees Parlement. Een resolutie geeft het standpunt van het Parlement over een onderwerp weer. Met een resolutie probeert het Parlement de Commissie te bewegen om met acties of regelgeving te komen op een bepaald onderwerp. Het wetgevend initiatief blijft echter bij de Commissie, die op basis van een resolutie een strategie kan opstellen - en dat ook vaak doet, maar hiertoe niet wettelijk verplicht is.

 

Inhoud en vervolg
De resolutie zet een 17 stappen tellend actieplan uiteen om een verbeterde Europese fietsinfrastructuur te ontwikkelen. Zo moet de EU een vruchtbare bodem worden voor de productie van fietsen, onderdelen, en batterijen voor e-bikes. Het Europees Parlement hoopt zo een cycling ecosystem te ontwikkelen met 2 miljoen extra banen in productie, toerisme, detailhandel, gezondheid en sport. Om dit te bewerkstelligen roept de resolutie onder andere op tot een significante toename van investeringen in veilige fietsinfrastructuur, het opnemen van fietsen in het mobiliteitsecosysteem van de 'EU Industrial Strategy' en het ondersteunen van 'Made in Europe'-fietsen en fietsonderdelen.

 

Europese belangenverenigingen voor fietsers en fietsen, zoals CONEBI, ECF, CIE en EBMA, hebben enthousiast gereageerd en roepen de Europese Commissie op om met de in de resolutie voorgestelde acties aan de slag te gaan. Zeker ook omdat er momentum lijkt te zijn onder lidstaten voor een strategische aanpak om fietsen te promoten. Momenteel hebben 11 EU-lidstaten de door België geleide 'European Cycling Declaration' ondertekend. Deze verklaring roept op tot een EU actieplan om fietsen te prioriteren. Daarnaast hebben 12 lidstaten een nationale fietsstrategie. Alles bij elkaar zijn er daarmee 17 EU-lidstaten, een duidelijke meerderheid, die ofwel de 'European Cycling Declaration', ofwel een nationale fietsstrategie ondertekend hebben.

 

2024 wordt jaar van de fiets
Een van de actiepunten in de resolutie is erop gericht om 2024 het Europees jaar van de fiets te maken. Verschillende stakeholders in de fietsindustrie hopen dat dit nationale overheden ertoe zal aanzetten btw-tarieven voor fietsen te verlagen evenals initiatieven om fietsen te promoten te verveelvoudigen met behulp van Europese financieringsprogramma’s.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.