Commissie doet voorstel voor 2040-klimaatdoelstelling en flankerend beleid

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
23-02-2024

Eurocommissaris Wopke Hoekstra heeft op 6 februari een aanbeveling gepubliceerd om de uitstoot van broeikasgassen in 2040 met 90 procent te verminderen ten opzichte van 1990.  

 

Op basis van de Europese Klimaatwet was de Commissie verplicht om uiterlijk zes maanden na de klimaatconferentie in Dubai (COP 28) een voorstel voor het jaar 2040 te publiceren. Het voorgestelde klimaatdoel voor 2040 is een aanscherping van het huidige Europese klimaatbeleid. Als het huidige klimaatbeleid zou worden voortgezet voor 2040 zou de emissiereductie volgens de Commissie uitkomen op 88 procent. Daarom kiest de Commissie voor verscherping op basis van een aanbeveling van de Europese wetenschappelijke Klimaatraad, die streeft naar een emissiereductie van 90 tot 95 procent in 2040. Dit is een tussenstap naar volledige klimaatneutraliteit in 2050.  

 

Om de klimaatdoelstelling voor 2040 te behalen en tegelijkertijd het concurrentievermogen te beschermen, is de Commissie voornemens om een ‘Industry Decarbonisation Deal’ en een ‘investeringsagenda’ op te stellen. Vooralsnog benadrukt de Commissie met name de uitvoering van bestaand beleid om invulling te geven aan de beoogde industriedeal en de investeringsagenda, zoals de uitvoering van de Net-Zero Industry Act en verdere integratie van de Kapitaalmarktunie. Na de Europese verkiezingen op 6 juni aanstaande zal de nieuwe Commissie de plannen voor het beschermen van het concurrentievermogen in detail uitwerken.

 

De Commissie beoogt ook carbon capture, utilisation and storage (CCUS), het afvangen, opslaan en hergebruiken van CO2, in te zetten om de doelstelling voor 2040 te halen. Om deze reden heeft de Commissie gelijktijdig een CCUS-strategie gepubliceerd, waarin wordt voorgesteld om vanaf 2040 jaarlijks 280 Mton CO2 af te vangen en in 2050 jaarlijks 450 Mton CO2. Ter vergelijking: de totale Europese uitstoot van CO2 bedroeg in 2022 3600 Mton.1 Om de doelstellingen te verwezenlijken is de Commissie onder meer van plan om regelgeving voor te bereiden ter ontwikkeling van grensoverschrijdende CO2-transportinfrastrucutuur. Daarnaast heeft de Commissie de intentie om het gebruik van afgevangen CO2 als grondstof voor de chemische industrie te bevorderen door hiervoor nader beleid op te stellen.  

 

Na de Europese verkiezingen zal de aanbeveling voor 2040 worden uitgewerkt in een wetgevingsvoorstel. Wij zullen de aanbeveling van de Commissie voor het 2040-klimaatdoel en het flankerend beleid nu eerst bestuderen met onze leden. De klimaatdoelstelling treft u hier, de CCUS-strategie hier.   

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.