Voortgangsrapportage MKB Actieplan toont veel actiepunten MKB-Nederland

Stuur ons een bericht


We proberen binnen 2 werkdagen te reageren.
Verder gelden deze spelregels.
Annuleren
? Contact
18-07-2019

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat presenteerde op 11 juli de eerste voortgangsrapportage van haar in 2018 gepresenteerde MKB Actieplan. Hierin laat ze zien wat er gebeurt, wat er gedaan is en welke resultaten zijn behaald. Doel van het plan is om het mkb meer ruimte geven om te ondernemen.

 

De thema's die ze benoemt:

 

Financiering en coaching voor kleine en startende ondernemers

585 miljoen aan borgstellingen via de BMKB, verlenging lening aan Qredits tot 2045 en participatie Bank Nederlandse Gemeenten in Qredits.

 

Innovatie in het mkb

Vanaf 2018 extra innovatiegelden beschikbaar via de MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT), Small Business Innovation Research (SBIR) en het Innovatiekrediet. Voor het industrieel mkb (Smart Industry) zijn vier van de vijf regionale Smart Industry Hubs van start gegaan. Daarnaast is er een Data Value Center gestart.

 

Betaaltermijn op 30 dagen

Overheden zijn wettelijk verplicht binnen 30 dagen te betalen. Keijzer overweegt om ook voor grote bedrijven jegens hun mkb-leveranciers een wettelijk verplichte betaaltermijn van 30 dagen in te voeren.

 

Loondoorbetaling bij ziekte

Loondoorbetaling bij ziekte wordt vanaf 1 januari 2020 gemakkelijker en goedkoper dankzij afspraken tussen de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met verzekeraars en werkgevers.

 

Onderwijs en mkb

Het Techniekpact gaat door. De subsidieregeling Praktijkleren (ministerie van OCW) wordt verlengd tot 2023. Het Regionaal investeringsfonds mbo is verlengd tot 2022, met 100 miljoen euro. Er komt 4,5 miljoen euro extra voor MKB!dee, een regeling om mkb-ondernemers te stimuleren meer te investeren in de scholing en ontwikkeling van werkenden. Veertien deelnemers werken inmiddels aan ideeën en oplossingen, met een budget van ruim 2 miljoen euro. De tweede groep deelnemers wordt nu geworven.

 

Energie en klimaat

Er komt eenmalig 20 miljoen euro beschikbaar voor klimaat- en energie-startups van het SEED capital budget voor een tender voor klimaat- en energie-startups. De tender wordt nu voorbereid en in oktober 2019 opengesteld.

 

Tegengaan regeldruk

Het mkb is een belangrijke maatstaf bij het opstellen van regels, stelt Keijzer en de MKB-toets is hiervan een belangrijke invulling. Samen met ondernemers is er afgelopen jaar proef gedraaid en het instrument blijkt succesvol. Ze gaat zich er daarom samen met andere bewindslieden op inzetten dat de MKB-toets wordt toegepast op alle nieuwe wetgevingstrajecten met substantiële gevolgen voor de regeldruk van het mkb.

 

Reactie MKB-Nederland

De staatssecretaris concludeert dat er veel in gang is gezet. Ze erkent de boodschap van MKB-Nederland dat het brede mkb niet alleen economische waarde, maar juist ook op andere vlakken (maatschappelijke) waarde toevoegt. Bij de uitwerking van de onderdelen van het actieplan wordt MKB-Nederland ook veelvuldig genoemd.

 

In het MKB Ondernemersberaad dat MKB-Nederland voor de staatssecretaris heeft georganiseerd, ging het over Leven Lang Ontwikkelen en over Platformeconomie. Op dat laatste is een brief gekomen, op het punt Leercultuur in het mkb (motie VVD-Tweede Kamerlid Dennis Wiersma uit 2018 van 48mln per jaar) moet nog uitwerking komen. Voor MKB-Nederland is het belangrijk dat het onderwijs veel beter aansluit op de situatie van het mkb. Personeel kan niet lang gemist worden. De oplossing ligt in modulair leren, leren op het werk en digitaal leren. Ook kleine bedrijven moeten de kans krijgen om zich te blijven vernieuwen en positie te behouden.

 

Een belangrijk thema dat de komende periode gaat spelen is het klimaatakkoord. MKB-Nederland is blij met de motie van de Tweede Kamer die ervoor zorgt dat voor het mkb in beeld wordt gebracht wat de effecten, kosten, regels en kansen zijn.

 

Punten die in de komende periode geregeld moeten worden zijn: